Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel

Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel is opgericht in 1920. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van De Maatschappij, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI en NLingenieurs.

Deze organisaties benoemen ook de aan de Stichting verbonden arbiters. De Stichting stelt zich ten doel het doen beslechten van geschillen die verband houden met de metaal-, electrotechnische, electronica- en kunststofindustrie, alsmede met de handel in de producten van deze industrie├źn en aanverwante sectoren. Hiertoe behoren ook geschillen op automatiseringsgebied. Aan de Stichting zijn vijfenveertig arbiters verbonden, die specifieke deskundigheid bezitten op de terreinen waarop de geschillen die aan de Stichting worden voorgelegd zich afspelen. Een aantal van de arbiters is arbiter-jurist.
De statuten van de Stichting kennen, naast de gewone procedure, de mogelijkheid van een verkorte procedure, een spoedprocedure, een arbitraal kort geding, opneming van het werk en bemiddeling.

Bink36, unit M523
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag

T 070 363 49 18
F 070 820 01 33
SRAMH